تعالی در تحقیقات برای استرالیا : نتایج اعلام شده است

تحقیقات در استرالیانتایج ارزیابی تحقیقاتی نشان می دهد که تولید بالغ بر هزینه های بالقوه ای در استرالیا صورت نگرفته است . دانشگاه های استرالیا بدون کاستن از کیفیت ، تحقیقات خود و حجم و انتشار مجلات علمی خود را افزایش داده اند .

برآورد ملی از قدرت تحقیق به این نتیجه رسیده است که تحقیقات اکثر دانشگاه های استرالیا به طور مداوم در کلاس جهانی یا بالاتر اجرا می شوند و در علوم ریاضی و طبیعی موفقیت به دست می آورند .

بیش از نیمی از 57 درصد از نتایج تحلیلی که در سطح گسترده ای از موارد تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار گرفته اند ، بالاتر از استانداردهای جهانی هستند . این در مقایسه با 46 درصد با آخرین ارزیابی در سال 2015 ، افزایش چشمگیری به شمار می آید .

در سطح رشته ای محدود ، 69 درصد تلاش های تحقیقاتی بالاتر از سطح جهانی بوده است ، که از 62 درصد در ارزیابی قبلی بیشتر می باشد .

نتایج حاصل از تعالی در تحقیقات برای استرالیا در تاریخ 27 مارس منتشر شد . وزیر آموزش و پرورش Dan Tehan گفت که این کشور در 11 مورد از 22 حوزه گسترده ، مانند فن آوری ، ریاضی ، پزشکی ، مهندسی و زمین و علوم زیست محیطی فراتر از استانداردهای بین المللی ظاهر شده است .

با این حال ، همانند سال های گذشته ، کیفیت تحقیقات در علوم انسانی کمتر قابل توجه بوده است .

تجزیه و تحلیل نتایج صورت گرفته توسط تایمز نشان می دهد که دانشگاه ملبورن کشور در تمامی 22 حوزه فراتر از استانداردهای بین المللی ظاهر شده است .

دو دانشگاه UNSW و دانشگاه سیدنی نیز تحقیقات خود را نسبت به 5 سال گذشته تعالی بخشیده اند .

تجزیه و تحلیل تایمز کیفیت را با وسعت فعالیت ترکیب می کند . در هر دو ، تعداد رشته های گسترده ای که در آن هر مؤسسه نشریات پژوهشی را برای ارزیابی ارائه می دهند و میانگین نمره هر رشته از مقیاس پنج نمره ، را مورد توجه قرار می گیرد .

همانند هر رتبه بندی دیگری ، رویکردهای متدولوژیک مختلف – مانند بیشتر اهمیت دادن به حوزه های خاص یا میانگین نمرات در رشته های خاص به جای گستردگی موضوعات – نتیجه های مختلفی به دست می دهد .

تجزیه و تحلیل همچنین الزامات رقابتی وسعت و قدرت را نشان می دهد . بعضی از دانشگاه هایی که از لحاظ عملکرد متوسط خود در هر رشته رتبه بندی شده اند ، به طور قابل ملاحظه ای موقعیت خود را بهبود بخشیده اند .

پیش بینی می شود که نیروگاه گروه هشت استرالیا بر اساس نتایج ERA در بالاترین رتبه ها قرار دارند . همه هشت عضو که در حداقل 21 مورد از 22 حوزه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفتند ، میانگین نمرات آن ها بالاتر از 4 بود که معادل با “بالاتر از استاندارد جهان” است .

دانشگاه UNSW در 17 حوزه امتیاز 5 را به دست آورد و این در حالی است که دانشگاه ملبورن در 14 حوزه ، امتیاز 5 را به دست آورد .

مترجم : امید کریمی

منبع : www.timeshighereducation.com

آخرین مطالب

لطفا میزان رضایت خود از مقاله را اعلام نمایید
[Total: 0 Average: 0]