برابر اصل مدارک2018-09-10T13:12:53+00:00

برابر اصل کردن مدارک

یکی از خدمات ارزنده ارائه شده توسط Studyunique ، برابر اصل کردن مدارک تحصیلی متقاضیان تحصیل در کشورهای حوزه فعالیت این موسسه می باشد . در صورت تمایل و امضای قرارداد رسمی ، موسسه مدارک متقاضیان را جهت اخذ پذیرش و ثبت نام به دانشگاههای مورد نظر ارسال می نماید.

کشورهای حوزه فعالیت Studyunique شامل موارد زیر می باشند :

مشاورین Studyunique با به روزترین اطلاعات در مورد ادامه تحصیل در کشورهای حوزه فعالیت این موسسه ، آماده ارائه مشاوره به شما متقاضیان محترم می باشند .

تماس با ما
ارسال ارز